اقرار تاجر ورشکسته
66 بازدید
محل نشر: اندیشه های حقوقی » بهار و تابستان 1382 - شماره 3 »(22 صفحه - از 47 تا 68)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اگر تاجر ورشکسته، بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید، باید بررسی شود که آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ورشکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشد و ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز می‏تواند ناشی از عمل حقوقی یا ناشی از مسئولیت مدنی باشد و ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله، صور و فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگی بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت. واژگان کلیدی: اقرار، ورشکسته، دین، عین...